• barcos.jpg
 • covablanca.jpg
 • martell.jpg
 • mercat.jpg
 • platja.jpg
 • torre.jpg
 • Visita a les Coves
 • Patrimoni Cultural
 • Platges i Cales
 • Mercat Artesà
 • Esports
 • Festes populars

Com actúa?

Els òrgans necessaris d'adreça de la JMD són el President i el ple i tendran les funcions previstes en el reglament.

El ple de la Junta farà una reunió ordinària cada dos mesos. Les sessions del ple seran públiques i es realitzaran habitualment en les oficines municipals de Porto Cristo. Les competències del ple de la Junta són, entre d'altres, redactar normes de règim intern, elevar anualment a l'Ajuntament de Manacor un estat de necessitats de la Junta, redactar propostes de temes perquè s'incloguin en l'ordre del dia de les sessions dels òrgans col·legiats municipals o elaborar estudis sobre les necessitats en l'àmbit territorial.

La JMD de Porto Cristo tendrà, com a recursos econòmics, les aportacions econòmiques que l'Ajuntament de Manacor inclogui en el seu pressupost.

logo

logo manacor

 Ajuntament de Manacor - C/ del Convent, s/n 07500 Manacor - Telèfon: 971 84 91 00

Delegació de Porto Cristo - C/ d'en Gual, 31 07680 Porto Cristo - Telèfon: 971 82 09 31