• barcos.jpg
 • covablanca.jpg
 • martell.jpg
 • mercat.jpg
 • platja.jpg
 • torre.jpg
 • Visita a les Coves
 • Patrimoni Cultural
 • Platges i Cales
 • Mercat Artesà
 • Esports
 • Festes populars

Més inversió i més cicles per als 12 mil alumnes que avui comencen el curs a Formació Professional

Nou cicles de nova implantació per adaptar els estudis al mercat laboral.


Gairebé un milió i mig d'inversió en equipaments per als estudis de formació profesional.


Es posen en marxa 3 cicles formatius de grau mitjà: el de Vídeo, Discjòquei i So, a l'IES Juníper Serra, i el de Sistemes Microinformàtics en Xarxa, a l'IES Capdepera i a l'IES Porto Cristo.

 

2195790 670

 

12.409 alumnes de formació professional bàsica, dels cicles mitjà i superior d'FP i d'FP dual comencen avui el curs a les Illes Balears, tot i que encara no ha acabat la matriculació de l'FP a distància, ni tampoc la dels alumnes pendents dels exàmens de setembre i els que presentaren la sol•licitud fora de termini. En aquest sentit, tenint en compte la mitjana i el ritme actuals, es preveu que se superaran els catorze mil alumnes el 31 d'octubre, quan acaba el període de matriculació. Cal destacar l'augment progressiu de les matriculacions durant els darrers tres cursos: 13.636 alumnes el 2014-2015, 13.994 el 2015-2016 i 14.410 el 2016-2017.

 

 

 

Amb motiu de l'inici de les classes de formació professional el conseller d'Educació i Universitat, Martí March i la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat, Maria F. Alorda han visitat avui matí l'IES Juníper Serra, de Palma. Els ha acompanyat el director general d'Ocupació i Economia, Llorenç Pou, a més de la directora del centre, Joana Barceló.

 

Actualment, hi ha 1.901 alumnes matriculats a l'FP bàsica, dels quals 264 estudien a Eivissa, 13 a Formentera, 1.402 a Mallorca i 222 a Menorca. Quant a l'FP de grau mitjà, hi ha un total de 6.211 alumnes matriculats, dels quals 567 estudien a centres d'Eivissa, 14 a Formentera, 4.934 a Mallorca i 696 a Menorca. Finalment, 4.297 alumnes estan matriculats a cicles superiors d'FP, dels quals 324 els estudien a Eivissa, 3.601 a Mallorca i 372 a Menorca.

 

El curs 2017-2018 hi haurà 1.113 places de docents de formació professional a les Illes Balears, 21 professors més que el curs passat. D'aquestes, 7 places són de Formentera, 160 d'Eivissa, 127 de Menorca i 819 de Mallorca.

En total, el nou curs té una oferta de 399 grups de cicles formatius: 85 d'FP bàsica, 190 de grau mitjà i 124 de grau superior, en totes les modalitats i règims.

 

Nous cicles per a totes les illes

 

Una de les línies d'actuació de la Conselleria en l'àmbit de la formació professional és l'adaptació d'aquests ensenyaments a les necessitats i les novetats del món laboral. Això fa que l'oferta formativa es modifiqui per donar pas a nous cicles.

 

Enguany, l'oferta formativa d'FP s'ha incrementat en 9 cicles de nova implantació a les Illes Balears: 3 són cicles d'FP bàsica - Manteniment d'Habitatges, Accés i Conservació d'Instal•lacions Esportives i Aprofitament Forestal-; 2 són de grau mitjà -Navegació i Pesca de Litoral i Vídeo, Discjòquei i So-, i 4 de grau superior -Organització del Manteniment de Maquinària de Vaixells i Embarcacions, Anatomia Patològica i Citodiagnòstic, Arts Gràfiques i Promoció de la Igualtat de Gènere.

 

A Menorca s'incorpora el cicle d'FP bàsica d'Informàtica i Comunicacions a l'IES Biel Martí. D'altra banda, a l'IES Josep Maria Quadrado, el cicle d'FP bàsica de Fabricació i Muntatge canvia de perfil i passa a ser de Manteniment d'Habitatges, de manera que es completa així la família d'Instal•lacions i manteniment. A més, també s'ofereix el grau superior de Dietètica a l'IES Josep Miquel i Guàrdia. Finalment, el cicle superior de Guia, Informació i Assistències Turístiques s'implantarà a l'IES Maria Àngels Cardona.

 

El CIFP Can Marines, de Santa Eulària del Riu, a Eivissa, amplia la seva oferta amb una nova família professional, la Maritimopesquera, amb el cicle de grau mitjà de Navegació i Pesca de Litoral, que ha tingut molt bona acollida; a la vegada que modifica la seva oferta de la família Agrària, ja que canvia el grau mitjà de Producció Agropecuària pel grau mitjà de Producció Agroecològica. Així mateix, es canvia la modalitat del cicle de grau mitjà de Jardineria i Floristeria, que passa de presencial a FP dual. Finalment, s'implanta el grau mitjà de Cuina i Gastronomia en la modalitat d'FP dual a l'IES Isidor Macabich.

 

A Mallorca s'incorporen 3 cicles formatius d'FP bàsica: el d'Aprofitament Forestal, a l'IES Guillem Colom Casasnoves; el d'Accés i Conservació d'Instal•lacions Esportives, a l'IES Llorenç Garcías i Font, i el de Manteniment d'Habitatges, a l'IES Llucmajor. També es posen en marxa 3 cicles formatius de grau mitjà: el de Vídeo, Discjòquei i So, a l'IES Juníper Serra, i el de Sistemes Microinformàtics en Xarxa, a l'IES Capdepera i a l'IES Porto Cristo. En el cas dels graus superiors, hi haurà 6 cicles formatius nous: el d'Organització del Manteniment de Maquinària de Vaixells i Embarcacions, al CIFP Nauticopesquera; el de Promoció de la Igualtat de Gènere, al CIFP Son Llebre; el d'Anatomia Patològica i Citodiagnòstic i el d'Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, a l'IES Francesc de Borja Moll; el de Disseny i Edició de Publicacions Impreses i Multimèdia, a l'IES Josep Maria Llompart, i el d'Animació d'Activitats Físiques i Esportives, a l'IES Llorenç Garcías i Font.

 

Cal remarcar que els cicles de Grau Mitjà de Carrosseria de l'IES Manacor i el d'Instal•lacions Electrotècniques i Automàtiques de l'IES Politècnic, de Palma, de la modalitat d'FP dual que s'ofereixen de forma alterna.

 

En general, seguint la tònica dels darrers cursos, la branca Sanitària, la Maritimopesquera i la d'Informàtica i comunicacions han experimentat una alta demanda, tot i que es comença a notar l'efecte de l'orientació professional cap a cicles formatius més desconeguts pels alumnes però igualment necessaris per al mercat laboral.

 

La formació professional bàsica i els cicles formatius de grau mitjà estan cofinançats pel Fons Social Europeu en el marc del Programa Operatiu d'Ocupació, Formació i Educació 2014-2020 i pel Fons Social Europeu de les Illes Balears 2014-2020, respectivament.

 

A Eivissa hi haurà per primera vegada cicles d'FP dual


Cal tenir present que, del total de cicles formatius, n'hi ha una part que es fa en la modalitat d'FP dual. Per al curs 2017-2018 s'incrementa l'oferta de places d'aquesta modalitat fins a arribar a 280, amb una implicació de més de 300 empreses. En total s'ofereixen 4 graus superiors i 9 graus mitjans en la modalitat d'FP dual. Cal destacar que, per primera vegada, s'ofereix FP dual a l'illa d'Eivissa amb els cicles de grau mitjà de Jardineria i Floristeria (CIFP Can Marines) i de Cuina i Gastronomia (IES Isidor Macabich).

 

L'FP dual és un model de formació professional que es va començar a impartir fa cinc cursos (2012-2013) i que combina la formació en centres educatius i la formació en empreses amb un contracte de treball de formació i aprenentatge retribuït. Enguany s'ofereixen 280 places d'FP dual a 13 centres de secundària de les Balears.

1.400.000 euros per a equipament d'FP


Conscients de la demanda històrica d'actualitzar l'equipament específic dels cicles formatius, així com de la necessitat de dotar la nova oferta que s'ha implantat, els darrers anys la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat ha augmentat el pressupost destinat a la compra d'equipament per a les diferents famílies professionals, i enguany puja a més 1.400.000 euros.

 

Destaquen les compres per valor de més de 200.000 euros:

 

• Per a la família de Sanitat (212.000 euros)
• Per a la família Maritimopesquera (252.000 euros)
• Per a Informàtica (299.000 euros)
• Per a Electricitat i electrònica i la branca de Telecomunicacions (202.000 euros).
A més, s'han fet altres compres importants, com:

• Mobiliari d'oficina o específic per a diferents professions (quasi 100.00 euros)
• Maquinària i eines diverses (més de 100.000 euros)
• Equipament per a la família d'Imatge i so (més de 40.000 euros).

 

Noves infraestructures per als estudis d'FP


Per al nou curs, s'han fet actuacions de millora a quatre centres de formació professional de les Illes Balears per més de 179.250 euros. Les obres que s'han duit a terme són les següents:

 

A Mallorca:

 

• IES Guillem Cifre de Colonya, a Pollença: adequació per al cicle formatiu bàsic de Cuina, per un import de 99.211 euros.


• IES Josep Sureda i Blanes, a Palma: adequació dels espais destinats a vestidors del CFGM de Forneria, Pastisseria i Confiteria, per un import de 25.046 euros.


• IES Francesc de Borja Moll, a Palma: adequació de l'espai per al CFGS de Laboratori Clínic, per un import de 3.443 euros.


• CIFP Nauticopesquera: substitució de tancaments exteriors, per un import de 51.550 euros.


A Menorca:

 

• IES Josep Maria Quadrado, a Ciutadella: adequació per implantar-hi el cicle formatiu d'FPB de Fabricació i Muntatge, per un import de 3.673 euros.

 

L'IES Juníper Serra


Aquest curs s'amplia l'oferta de l'IES Juníper Serra, de Palma, amb un nou cicle de grau mitjà, el de Vídeo, Discjòquei i So, amb 28 places, que aquest curs han quedat cobertes. També és el primer any que s'hi imparteix el segon curs d'FPB de Manteniment d'Embarcacions Esportives i d'Esbarjo, ja que s'hi va implantar el curs passat.

 

L'oferta formativa de l'IES Juníper Serra inclou quatre famílies professionals: Administració i gestió (1 GS i 1 GM), Hoteleria i turisme (5 GS, 2 GM i 1 FPB), Imatge i so (2 GS i 1 GM) i Transport i manteniment de vehicles (1 GS, 2 GM i 1 FPB).

 

Ara mateix, al centre hi ha 781 alumnes matriculats als cicles formatius de formació professional, dels quals 348 són de grau mitjà, 395 de grau superior i 38 d'FP bàsica. A més, el centre té 370 alumnes de secundària i batxillerat i convoca diferents certificats de professionalitat de les famílies professionals que té implantades.

 

logo

logo manacor

 Ajuntament de Manacor - C/ del Convent, s/n 07500 Manacor - Telèfon: 971 84 91 00

Delegació de Porto Cristo - C/ d'en Gual, 31 07680 Porto Cristo - Telèfon: 971 82 09 31